rychle rostoucí dřeviny

Obr.8: Záměrně pěstovaná biomasa jsou v našich podmínkách rychle rostoucí dřeviny (jasan, olše, vrby, topoly) a jiné plodiny (obilí, olejniny, brambory…).

Obr. 9: Sklizeň biomasy.