štěpky

Štěpka

Dřevní štěpka vzniká jako odpad při zpracování dřeva nebo záměrně drcením dřeva – velikost 2,5 až 5 cm. Má menší objem pro skladování a menší obsah vody než palivové dřevo.

Obr. 10