účinnost

Účinnost kogenerační jednotky

Graf vyjadřuje porovnání účinnosti oddělené výroby tepla a elektřiny oproti kombinované výrobě v kogenerační jednotce.

Obr. 6