Vícelistá kotoučová rozřezávací pila

Vícelistá kotoučová rozřezávací pila

je stroj určen pro hromadné rozřezávání prken a fošen několika pilovými kotouči na lišty a hranolky. Základ stroje tvoří stojan, který je sešroubován s ložem. Na horní ploše je stůl. Na pravé straně mezi ložem a stojanem jsou uložena ozubená kola pro pohon podávacího řetězu. Prostor pod řetězem je spojen se sacím nástavcem, vyvedeným za zadní stranu stroje. V přední části jsou spodní záchyty, které zachytávají řezané dílce vržené zpět.

K přední straně stojanu je připevněna elektroskříň a rameno, které nese horní záchyty a ovládací prvky. Na levé straně je připevněna přítlačná skříň a na pravé straně pod plechovým krytem je umístěn pohon pilového hřídele od hlavního motoru.

Stůl je opatřen přestavitelným vodicím pravítkem pro přímé vedení rozřezávaného materiálu. V přítlačné skříni jsou uloženy odpružené přítlačné kladky a válce, přitlačující řezaný materiál na podávací pás. Skříň se výškově seřizuje podle tloušťky řezaného materiálu. 

 

1 – elektromotor pilového kotouče, 2 – článkový posouvací pás, 3 – elektromotor s variátorem posouvacího pásu, 4 – stůl, 5 – kožené protihlukové třásně, 6 – protihluková kapotáž, 7 – přítlačná skříň, 8 – přítlačný válec, 9 – pilové kotouče, 10 – přítlačné kladky, 11 – odsávací hrdlo, 12 – posouvací rýhovaný válec, 13 – horní a spodní záchyty, 14 – volnoběžný váleček