Stolní kotoučová pila

Stolní kotoučová pila

Tato pila se používá na podélné, příčné a šikmé řezání dřeva. Dřevo položené na stůl se ručně nebo strojně posouvá do řezu.

Kovový nebo litinový stůl má mít výšku od 850 do 950 mm. podle typu a provedení. Pracovní stůl před řezným nástrojem je nejméně 500 mm.

Za pilovým kotoučem je umístěn rozvírací klín zamezující sevření řezaného materiálu. Pilový kotouč je dále opatřen krytem, který chrání před stykem s ozubením, před odletujícími pilinami a před úrazem při eventuálním roztržení pilového kotouče.

Jedná se o nejuniverzálnější kotoučovou pilu.

Pilový kotouč je možno přestavovat jak výškově, tak je možno jej nastavovat pod úhlem až do úhlu 45°. Toto přestavování je možno provádět ručně nebo pomocí el. ovládání.

Pro rozřezávání se používá podélná pravítko a pro příčné přeřezávání příčné pravítko nebo pojezdový vozík.