Úplný odraz

Úplný odraz nastává při lomu od kolmice, jestliže překročíme mezní úhel pro lom od kolmice.