Disperze

Disperze světla je jev, kdy rychlost šíření světla v optickém prostředí závisí na frekvenci světla.