Interference světla

Interference světla je jev typický pro vlnění a znamená skládání světla.