Bruska s talířovým kotoučem

Používá se k odstraňování starých nátěrů a zbytků laku. Brusný pohyb a vysoký otěr neumožňuje dosáhnout rovných broušených ploch.