Podle tvaru hlavy

Tvaru hlavy:

 - se šestihrannou hlavou
 - s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem
 - závrtný šroub
 - s půlkulovou hlavou
 - se zápustnou hlavou
 - lícovaný šroub

 - čočkovitou hlavou