Podle závitu

Podle závitu:

1. Spojovací šrouby:
a) metrický závit – hrubý M20, jemný M20x1,5, značka M [ mm ] 
b) Withworthovy závity – značka W, [ v palcích ], ( W12‘‘)
c) Trubkový závit – značka G, [ v palcích ], G3/4 
d) Kuželový závit – vnější R, vnitřní Re
e) Oblý závit – Rd30

2. Pohybové šrouby:
a) čtvercový závit (nerovnoramenný)
b) lichoběžníkový závit:
- rovnoramenný – trapézový Tr 48x16 (P8)
- nerovnoramenný – ( S70x10 )
c) zvláštní závity – pancéřový, Edisonův, samořezné