Podle stoupání šroubovice

Podle stoupání šroubovice:
Podle stoupání šroubovice:
a) pravý (základní)
b) levý – označení LH
Podle počtu závitů:
a) jednochodý
b) vícechodý (pro snížené tření)