Nesousledné a sousledné frézování

Nesousledné a sousledné frézování    

A)    Nesousledné frézování

Posuv obrobku je proti směru otáčení frézy. Průřez třísky se postupně zvětšuje od nuly do max. třísky, proto je frézování klidné bez chvění a rázů. Nevýhodou je, že břit zubu na začátku řezu klouže po zpevněné obrobené ploše, zahřívá se a následně i otupuje.

Řezná síla směřuje na horu a tedy má snahu uvolnit obrobek.

  1. Sousledné frézování

frézování je nárazové, vznikají rázy. Protože zuby frézy po obrobené ploše už nekloužou a mají menší tření, menší teplo, menší opotřebení, možnost větších posuvů a rychlostí důsledkem je větší produktivita až o 50% při stejné trvanlivosti nástroje. Nevýhodou je nutnost přesně seřízeného stroje bez vůlí ve vedených posuvech a převodním ústrojí jinak vzniká chvění mající za následek veliké snížení životnosti nástroje a zhoršení kvality povrchu obrobku.

Výhody sousledného frézování

o   kvalitnější obrobená plocha

o   větší životnost nástroje

o   větší produktivita

o   musí být dobře seřízený stroj, aby výhody platily.

o   rázy se částečně odstraní použitím šikmého ozubení.