Bezpečnost práce na spodních svislých frézkách

Bezpečnost práce na spodních svislých frézkách  

            Pro zajištění bezpečné práce na spodních svislých frézkách je předpokladem podrobná znalost nástroje, jeho oblasti použití, druhu posuvu a velikosti otáček. Ruční posuv znamená držení a vedení obrobku proti frézovacímu nástroji. Z tohoto důvodu nástroje pro ruční posuv nemají zpětné nárazy, mají tloušťku třísky omezenou díky omezovačům na max. 1,1 mm. Upevnění břitů musí být pevné nebo pomocí tvarového styku. Mechanický posuv je daleko bezpečnější a znamená, že obrobek je přiváděn a posouván upínacím a posuvným zařízením poháněným motorem. Tyto nástroje jsou již od výrobce označeny jako nástroje pro mechanický posuv. Samozřejmostí je použití nástrojů pro ruční posuv i pro posuv mechanický. Důležitým bezpečnostním prvkem jsou i otáčky stroje, které hrají velkou roli při prevenci úrazů. Při příliš nízkých otáčkách se zvyšuje nebezpečí zpětného vrhu, naopak při vysokých otáčkách může dojít k prasknutí nástroje. Proto je nutné dodržovat max. povolené otáčky od výrobce. Pro bezpečnou práci na spodních svislých frézkách je také zapotřebí volba vhodných bezpečnostních přípravků, jako jsou:

Pro bezpečnou práci musí být stroj vizuálně zkontrolován z hlediska jeho stupně poškození, znečištění, druhu posuvu a otáček. Po upnutí nástroje se nesmí zapomenout na uvolnění zajištění vřetene. Otvor ve stole musí být uzavřen na co možná nejmenší otvor pomocí vkládacích kroužků. Nastavení požadovaného rozměru frézování se provádí pomocí vhodného číselníkového úchylkoměru. Zkušební frézování pro kontrolu rozměru není nutné v případě přesného nastavení a měření provádět. Následně se pevně dotáhnou upínací šrouby a zvolí se počet otáček a směr otáčení frézy a stroj se uvede do chodu. Důležitým bezpečnostním prvkem jsou osobní ochranné pomůcky a dodržování základních zásad při frézování: