Asfaltové penetrační laky

Jedná se o nejčastěji používaný penetrační nátěr. Jde v podstatě o asfalt rozpuštěný v organickém rozpustidle. Díky rozpustidlu lak proniká do podkladu. Nevýhodou asfaltových laků je přítomnost organických rozpustidel, které se musí vždy odpařit. Práce s těmito laky je dnes možná jedině v exteriéru a v žádném případě by neměly být používány v objektech, kde jsou trvale přítomni lidé. Asfaltový film vzniklý nátěrem asfaltovým penetračním lakem je nepropustný pro vodu i pro vodní páru.

Obr. 10: Asfaltový penetrační lak