Horký asfalt

Penetrační nátěry horkým asfaltem jsou na ústupu a lze říci, že se již používají spíše výjimečně a to nejčastěji v silničním stavitelství. Nevýhodami je nutnost použití při vysokých teplotách, relativně vysoká spotřeba asfaltu, žádný průnik do podkladního materiálu a potřeba dokonalého očištění podkladu od prachu.