typy asfaltových pásů

Asfaltové pásy třídíme zejména podle:

Asfaltové pásy podle krycí vrstvy:

Typy nosných vložek:

Uvedené nosné vložky mohou být u některých typů asfaltových pásů kombinovány.

 

Povrchové úpravy pásů:

1 - minerální posyp, 2 – asfaltová vrstva, 3 – nosná vložka, 4 – asfaltová vrstva, 5 – lehce tavitelná fólie.

 

Použití asfaltových pásů: