Lokanty

lokanty jsou čísla nebo písmena, která určují polohu substituentu nebo násobné vazby (např. 3-chlorhexan-2-ol).