LED dioda

LED dioda

 

 Schématická značka LED diody

Schématická značka LED diody

 

Druhy LED diod

 

LED (z anglického Light-Emitting Diode –dioda emitující světlo) je polovodičový světelný zdroj. LEDky se používají v mnoha zařízeních jako kontrolky a stále častěji pro osvětlování. Jde o elektronickou polovodičovou součástku obsahující přechop P-N. Na rozdíl od klasických polovodičových diod, LED vyzařuje viditelné světlo, infra, případně UV v úzkém spektru barev a používá se v široké řadě aplikací.

Prochází-li přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje (emituje) nekoherentní světlo s úzkým spektrem. Může emitovat i jiné druhy záření.

Oproti jiným elektrickým zdrojům světla (žárovka, výbojka, doutnavka) mají LED tu výhodu, že pracují s poměrně malými hodnotami proudu a napětí. Z toho vyplývá jejich užití v displejích (ve tvaru cifer a písmen). Kombinací LED základních barev (červená, zelená, modrá) je možno získat i barevné obrazovky.

ZDROJ:

Text:

LED. Http://cs.wikipedia.org/wiki/LED_dioda [online]. [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/LED_dioda

Obrázky:

Obrázek 1:

LED. LED [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/LED_symbol_cs.svg/220px-LED_symbol_cs.svg.png

Obrázek 2:

LED. LED [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/LEDs.jpg/220px-LEDs.jpg