amfoterní

Amfoterní je schopnost vystupovat jako kyselina i jako báze, k amfoterním látkám patří alkoholy, aminy, minokyseliny.