eliminace, eliminační reakce

Eliminace je reakce, při které dochází k odštěpování malé molekuly (HCl, H2O, HX,  X2) z organické sloučeniny. Příklady: dehydratace (odštěpení vody), dehydrogenace (odštěpení vodíku), dehydrohalogenace (odštěpení halogenvodíku).