Kapacitní reaktance kondenzátoru

 

Kapacitní reaktance kondenzátoru

Kondenzátor se chová různě v obvodu stejnosměrného i střídavého proudu. Pro stejnosměrný proud představuje téměř nekonečný odpor, protože konstrukčně jsou to dvě kovové desky oddělené izolací – dielektrikem. Ve střídavém obvodu dochází k opakovanému vybíjení a nabíjení kondenzátoru, daném frekvencí nabíjecího proudu. Při této činnosti klade kondenzátor střídavému proudu určitý odpor, který závisí na kmitočtu a kapacitě kondenzátoru, označujeme jej jako kapacitní reaktanci Xc. Počítá se ze vztahu:

                                                        Xc = \frac{1}{C * \omega }\frac{}{},   kde C   je kapacita, ω  je úhlová frekvence (2 π  * f)

Obrázek: Konstrukce kondenzátoru

 

Při průchodu střídavého proudu činným odporem se část elektrické energie přeměňuje na energii tepelnou a odpor se zahřívá. Pokud této přeměny nevyužijeme, dochází k neužitečným ztrátám elektrické energie. Jinak je tomu při průchodu střídavého proudu cívkou nebo kondenzátorem.Jestliže neuvažujeme jejich činný odpor, pak v cívce ani v kondenzátoru se elektrická energie na energii tepelnou nemění, nezahřívají se a ke ztrátám elektrické energie nedochází. Proto se indukční odpor a kapacitní odpor nazývá také jalový odpor, který sice střídavý proud zeslabuje,ale nespotřebovává.

 

ZDROJ:

Kapacitní odpor. Http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kapac_odpor.htm [online]. [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kapac_odpor.htm

OPAVA, Zdeněk. Elektřina kolem nás. 1981.

Kondenzátor.Https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80[online]. [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80