hydrosféra

Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země.