adheze

Adheze - přilnavost, ulpívání látek na sobě.