Polygrafické materiály

Polygrafické materiály neboli materiály používané v polygrafické výrobě zahrnují velkou skupinu materiálů, do které patří potiskované materiály (papír, plasty, kovy, …), tiskové barvy, tiskové desky, materiály pro dokončovací zpracování, materiály pro zušlechťování tiskovin, i součásti strojů a nástrojů pro tiskové techniky.