Polykondenzace

Je to reakce monomerů, které nesou nejméně dvě funkční skupiny, a které spolu reagují za uvolnění vedlejšího produktu, např. vody nebo amoniaku. Ze dvou monomerů tím nejprve vznikne dimer, dále trimer, atd., postupně tak spojováním monomerů vzniká polymer.