dřevovina

Dřevovina (anglicky groundwood - GW) je vysokovýtěžkový materiál používaný na výrobu papírů horších jakostí, který má v současné době čím dál menší uplatnění, neboť je s úspěchem nahrazován vlákninou ze sběrového papíru. Jako suroviny se používá dřevo. A to jak z jehličnatých stromů, tak i ze stromů listnatých. Na rozdíl od chemických vláknin - buničin se při výrobě dřevoviny vlákna (v tomto případě rostlinné buňky) uvolňují především mechanickým namáháním dřeva. Dřevovina se používá (používala) například pro výrobu novinového papíru a plné lepenky.