Přenos akustické energie

 

Přenos akustické energie příčkou - přímým přenosem

přímým přenosem - tj. přenášením vzduchem (vlněním se zvuk šíří vzduchem a rozkmitá příčku, odkud akustická energie vyzařuje do prostoru)

 

Přenos akustické energie příčkou - nepřímým přenosem

nepřímým přenosem – tj. vedením zvuku hmotou, což může probíhat třemi cestami:

 

1 - přímý přenos, 2 - nepřímo bočními stěnami do chráněného prostoru, 3 - nepřímo z bočních stěn do příčky a odtud do chráněného prostoru, 4 - nepřímo z příčky do bočních stěn a odtud do chráněného prostoru