polobuničina

Polobuničina je vláknina, která se získává tak, že nejprve vystavíme tzv. štěpky (10 mm dlouhé kousky dřeva) chemickému působení (vodní pára-teplo/chemikálie 20 % Na2SO3 a 5 % NaHCO3) a poté se dále zpracovávají mechanicky (zpracování je snadnější). Pro výrobu polobuničiny se používá dřevo z listnatých stromů.