recyklovaná celulóza

Recyklovaná celulóza se získává ze sběrového papíru (rozvláknění a zbavení nečistot a tiskové barvy…). Proces výroby není úplně dokonalý, tzn. nikdy se nepodaří vlákna zbavit všechny barvy - čím vícekrát recyklováno, tím nižší bělost a pevnost (vlákna jsou více opotřebovaná)

Nejběžnější použití: