Klížení

Klížidla jsou látky zvyšující odolnost papíru proti absorpci vody. Přidávají se do hmoty nebo se nanášejí na povrch papíru na klížicím lisu. 
Klížidla mohou být přírodní modifikované pryskyřice (kalafuna) nebo syntetické látky. Jako příklad jsou uvedena klížidla AKD, ASA, látky na bázi styren-akrylátů.