plnění

Plnidla jsou nerozpustné částice, které zaplňují prázdná místa ve struktuře papíru a mimo to se dále používají k barvení vláken a zvyšují opacitu. Plnidla se mohou přidávat do rozvlákněné látky nebo se používají do nátěrových směsí. Obecně zlepšují tiskové vlastnosti. Rozdělují se na organické a anorganické a dále podle chemického složení.
Jsou to např. CaCO3 , TiO2 , kaolín, mastek, barytová běloba, azbestin aj. Pro zajištění stability plnidel v tekuté formě se přidávají konzervační a plastifikační přísady.