kalandrování

Kalandrování papíru je další z výrobních kroků při zušlechtění papíru. Během kalandrování dochází k průchodu pásu papíru kalandrovacím zařízením, které papír vyhlazuje.

Kalandrováním získá papír hladkost a současně se sníží jeho tloušťka. Hladkost papíru souvisí s jeho potiskovatelností. Snížením a zrovnoměrněním tloušťky se sníží a zrovnoměrní pórovitost papíru a tím se reguluje vsákavost tiskové barvy a také kvalita potisku papíru.