nátoková skříň

Nátoková skříň je zařízení, ze kterého musí papírovina natékat na síto papírenského stroje rovnoměrně po jeho šířce i co do množství, potřebnou rychlostí, bez velkých vírů a příčných proudů, avšak dostatečně zvířená, aby se zabránilo vločkování vláken. Nátoková skříň je vedle mletí druhé klíčové místo ovlivňující mechanické vlastnosti papíru.