sítová část

Sítová část papírenského stroje obsahuje síto, kde po nátoku papíroviny začíná intenzivní odvodňování. Z nátokové skříně vychází papírovina o obsahu asi 0,5 % sušiny - na konci síta již kolem 20 %.