Polyart

Polyart je syntetický papír. 

Polyart je ochranná známka oboustranně natírané speciální plastové fólie, zpracovatelné všemi běžnými polygrafickými postupy. Specifičnost tohoto substrátu spočívá především v nátěru koncipovaném tak, aby dával syntetické fólii povrchové vlastnosti velice blízké vlastnostem klasického papíru. Nosnou podložku syntetického papíru Polyart tvoří expandovaná polyetylénová fólie.