chlorofyl

Chlorofyl je zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách. 

Chemicky se řadí mezi porfyriny obsahující hořčík. Jsou známy chlorofyly: a, b, c, d, e, f a příbuzné bakteriochlorofyly. Molekuly chlorofylu jsou na thylakoidních membránách, které jsou u rostlin umístěné v chloroplastech, kde s bílkovinami a dalšími pigmenty tvoří základ fotosystému.

Obr.: Chlorofyl a, b, d

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/. [online]. [cit. 2014-11-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Chlorophyll_a_b_d.svg/350px-Chlorophyll_a_b_d.svg.png