pojiva

Pojiva neboli filmotvorné látky váží dispergované (rozptýlené) částice – pigmenty a plniva, zajišťují stabilitu celého systému, umožňují přenos barvy v procesu tisku a nakonec vytváří spojitou fázi nánosu barvy (pružný film), která pevně ulpívá na potiskovém materiálu. Základem pojiv jsou filmotvorné látky.