CAD

Computer Aires Design = počítačově podporované konstruování