buňka

buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů (mimo virů, viroidů a virusoidů). Jsou obklopené membránou a uvnitř obsahují koncentrovaný roztok různých látek - cytoplazmu. Obvykle obsahují genetickou informaci  a jsou schopné se dělit.