Knihtisk

Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky.

Obr.: Schéma tisku z výšky

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/. [online]. [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Vyska.png