České technické normy

České technické normy se označují zkratkou ČSN a vydává  je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Čísla norem se skládají z onačení ČSN a šesti čísel, která udávají:

Třídu například:

Skupinu

Pořadí normy ve skupině

Příklady:

            V případě, že česká norma přejímá evropskou nebo mezinárodní normu bez jakýchkoliv změn a úprav, označí se značkou ČSN a celou značkou přejímané normy

např. ČSN EN 24014

Mezinárodní normy

Mezinárodní normy se označují zkratkou ISO a vydává je  Mezinárodní organizace pro normalizaci. Tyto normy jsou číslovány průběžně a nejsou tříděny jako ČSN. V České republice se po převzetí označují např. ČSN ISO 6410.

Evropské normy

Evropské normy  se označují zkratkou EN a  vydává je pro potřebu zemí Evropské unie (EU) Evropská komise pro normalizaci CEN. V případě, že EN odpovídá normě ISO převzaté jako ČSN, nebude se zvlášť přejímat EN.