Ofsetový tisk

Ofsetový tisk je nepřímá tisková technika, jejíž metoda spočívá na vzájemné odpudivosti vody a barvy. Tisková forma je plocha, která se skládá z tisknoucích (hydrofóbních) a netisknoucích (hydrofilních) míst v jedné rovině. Místa netisknoucí (hydrofilní) přijímají vodu a proto napřijímají barvu.

Obr.: Schéma tisku z plochy

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/. [online]. [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Plocha.png