Hlubotisk

Hlubotisk je tisková technika pracující na principu tisku z hloubky. Tisková forma je reliéfní a tiskové prvky jsou zahloubeny pod úroveň prvků netisknoucích – je tomu tedy opačně než u tisku z výšky.

Obr.: Schéma tisku z hloubky

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/. [online]. [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Intaglio_printing.png