fotografie

Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí specifických reakcí na světlo, a také je výsledkem tohoto procesu. Zahrnuje získání záznamu světla tak, jak jej odrážejí objekty, na světlocitlivé médium pomocí časově omezené expozice. Proces je uskutečněn mechanickými, chemickými nebo digitálními přístroji – fotoaparáty.