fotony

Fotony (pocházejí z řeckého slova φως, světlo) jsou elementární částice, kterými popisujeme kvantum elektromagnetické energie. Bývá značen řeckým písmenem γ (gama).

Fotony jsou částice zprostředkující elektromagnetickou interakci a řadí se tedy mezi tzv. intermediální částice.

Jejich studiem se zabývá kvantová elektrodynamika.