plošný UV lak

Plošný UV lak se používá ke zušlechtění tiskoviny s maximální dosažitelnou hodnotou lesku a k ochraně povrchu tiskoviny. Běžně se používá např. pro obálky (módních) časopisů, tiskoviny pro podporu prodeje apod.

UV laky obsahují chemické látky, které jsou citlivé na UV záření. Po nanesení laku na arch papíru se papír osvítí UV zářením, což spustí chemickou reakci, díky níž lak vytvrdne.

Obr.: Autor neznámý. http://www.didottisk.cz/index.php. [online]. [cit. 2014–11–06]. Dostupné z: http://www.didottisk.cz/obr/UV_lakovani_casopisy.gif