laminace archová

Archová laminace slouží k zušlechtění různých druhů tiskovin - desek s chlopněmi, obálek katalogů apod. Laminace nejen zvýší estetickou hodnotu tiskoviny, ale i zásadně zvýší mechanickou ochranu tiskoviny. Základními dělení laminace - lesklá a matná.

Při laminaci se povrch tiskoviny pokryje velmi tenkou polypropylenovou, nebo polyesterovou  fólií. Folie se na tiskovinu aplikuje pomocí tenké vrstvy disperzního lepidla. Lepidlo je v tenké vrstvě naneseno na tiskovinu a poté se na ní pomocí přítlačného válce přilepí laminovací fólie (postupně se při průchodu archů odvíjí z role).

 

Obr.: Autor neznámý. http://www.didottisk.cz/index.php. [online]. [cit. 2014–11–06]. Dostupné z: http://www.didottisk.cz/obr/role_spolecny_obr.jpg