Zajcevovo pravidlo

Zajcevovo pravidlo  - určuje převažující produkt při eleiminační reakci: při eliminacei (např. dehydrataci, dehydrohalogenaci) vzniká nejvíce alkylovaný alken.