dextrin

Dextriny jsou skupinou nízkomolekulárních polysacharidů vyráběných hydrolýzou škrobů.

Mají stejný sumární vzorec jako sacharidy, ale kratší řetězce. Průmyslově se vyrábějí především hydrolýzou bramborového škrobu.

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/. [online]. [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Poly-%281-4%29-alpha-D-Glucose.svg/565px-Poly-%281-4%29-alpha-D-Glucose.svg.png